, Matematyka Pola figur klasa IV 

Matematyka Pola figur klasa IV

elka-gra portal

Temat: VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Bomba z matmy"
" />Bomba z matmy 1. Przeznaczenie: Konkurs "Bomba z matmy" organizowany jest dla uczniów wszystkich klas gimnazjum. Zadania obejmują zagadnienia z następujących działów: potęgi i pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia i ich zastosowanie, pojecie wartości bezwzględnej, równania i nierówności, układy równań i nierówności, funkcje – ich wykresy i własności, własności trójkątów, związki między bokami i kątami w trójkątach, własności czworokątów, pola i obwody figur płaskich, objętości i pola powierzchni brył, a także dowodzenie prostych twierdzeń. http://www.staszic.one.pl/konkursy/127-qbomba-z-matmyq - Strona konkursu. 2. Organizator: mgr Grzegorz Walotek i IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. 3. Zasięg: - zawody szkolne; - zawody rejonowe; - zawody wojewódzkie; 4. Dodatkowe informacje: Konkurs odbędzie się 17 marca 2009 roku (tj. wtorek), o godz.13.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Zgłoszenia wyłącznie pisemne i czytelne należy nadsyłać do 13 marca 2009r. (fax.: 291-37-84). Każde zgłoszenie powinno zawierać dokładny adres szkoły i telefon, imiona i nazwiska uczestników, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki. Wszystkich zainteresowanych konkursem i nie tylko, zapraszam na dwugodzinne warsztaty matematyczne, które odbędą się w dniach 7 i 14 marca, o godz. 9.00 w sali ... zgłoszenia. 5. Cele konkursu: - rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży - kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz analizy problemu - kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce - upamiętnienie sylwetki nauczyciela matematyki...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=111246